Serebral Palsi

Serebral Palsi, gelişmekte olan cenin ve doğum sırasında beyninde oluşan, ilerleyici olmayan dejenerasyonlara bağlı, fonksyon kısıtlılıklarına neden olan, hareket ve duruş gelisimindeki bir çok kalıcı bozukluğu tanımlar.

 • Eklem kısıtlılıkları, torsiyonel deformiteler, kalça çıkıklığı, omurga problemleri(skolyoz,kifoz,lordoz) gibi diğer problemler fonksiyonel olarak gelişme yetersizliğine ve gerilemeye katkıda bulunur.
 • Serebral Palsi’de görülen motor beceri kısıtlılıkları çoğunlıkla bilişsel, davranışsal, duyusal, iletişim ve algı bozukluklarıyla birlikte görülür.
 • SEREBRAL PALSİDE SINIFLANDIRMA
 • SİPASTİK SEREBRAL PALSİ: KOLLARDA VE BACAKLARDA SPASTAİTE(İSTEMSİZ KAS KASILMASI), GÖVDEDE İSE SPASTSİTE OLMAMASI
 • DİSKİNETİK SEREBRAL PALSİ: ERKEN EVREDE EKLEM HAREKETİ TAKILMASIYLA (HİPOTONİ) İLE BAŞLAR, SONRASINDA TONUS DEĞİŞKENLİK GÖSTERİRKEN AĞIZ ÇEVRESİNDE, ÜST VE ALT UZUVLARDA KARAKTERİSTİK İSTEMSİZ HAREKETLER GÖRÜLEBİLİR.
 • ATAKSİK SEREBRAL PALSİ: YENİDOĞAN SONRASI İLK YILLAR HİPOTONİKTİR. GENELLİKLE ATAKSİ 2 YAŞINDAN SONRA BELİRİR.

SEREBRAL PALSİ NEDENLERİ

DOĞUM ÖNCESİ NEDENLER

 • AKRABA EVLİLİKLERİ
 • ANNENİN GEÇİRDİĞİ ATEŞLİ VEYA MİKROBİK HASTALIKLAR
 • ANNE BABA ARASI KAN UYUŞMAZLIĞI
 • ANNENİN GEBELİĞİN ÖZELLİKLE İLK 3 AYINDA ÇEKİTİRDİĞİ RÖNTGEN
 • KULLANILAN İLAÇLAR
 • ANNENİN AŞIRI ALKOL VE SİGAA KULLANIMI
 • ANNENİN ÇOK GENÇ YADA YAŞLI OLMASI
 • 37 HAFTADAN DAHA ERKEN 42 HAFATADAN DAHA GEÇ DOĞUM
 • ZEHİRLİ MADDELERLE ANNE KARNINDAKİ BEBEĞN ZEHİRLENMESİ

DOĞUM ANI NEDENLER

 • ERKEN DOĞUM- ZOR DOĞUM
 • DOĞUMUN UZUN SÜRMESİ
 • KORDON DOLANMASI
 • MAKAT GELİŞİ
 • MEKANİK SOLUNUM TIKANMASI
 • BEBEĞİN BEYNİNİN OKSİJENİ YETERİNCE ALAMAMASI
 • BEBEĞİN DÜŞÜK VEYA İRİ DOĞUM AĞIRLIĞI OLMASI
 • BEBEĞİN DOĞUM ANINDA ENFEKSYONA MARUZ KALMASI
 • KALP AKCİĞER PROBLEMLERİ

 

DOĞUM SONRASI NEDENLER

 • YÜKSEK ATEŞLİ HASTALIKLAR
 • BEYİN ENFEKSYONLARI
 • BEYİN KANAMASI
 • MENENJİT
 • BEYİN TÜMÖRLERİ
 • KRONİK HASTALIKLAR
 • BEYNİN OKSİJENSİZ KALMASI ( DOĞUM ÖNCESİ VE DOĞUM ANINDA OLDUĞU GİBİ)
 • ZEHİRLENME, BOĞULMA, SOLUNUM YOLU TIKANMALARI BEYİNİN OKSİJENSİZ KALMASINA NEDEN OLABİLİR.

 

FİZYOTERAPİNİN AMAÇLARI

 • NORMAL MOTOR GELİŞİMİNİ SAĞLAMAK,
 • KAS KUVVETİNİ KORUMAK VE ARTIRMAK,
 • FONKSİYONEL HAREKET YETENEĞİNİ KORUMAK VE ARTIRMAK,
 • DURUŞ KONTROLÜNÜ GELİŞTİRMEK,
 • HAREKET KALİTESİNİ ARTIRMAK,
 • EKLEM HAREKETİ LİMİTLERİ, EKLEM KİREÇLENMELERİ, DEFORMİTELER, KAS TONUS PROBLEMLERİ VE SKOLYOZ GİBİ SEKONDER KAS-İSKELET SİSTEMİ BOZUKLUKLARININ ÖNLENMESİ,
 • EN AZINDAN KENDİ İHTİYACI KADAR BAĞIMSIZLIĞINI SAĞLAMAK
 • Yardımcı araç, ORTEZve cihaz ihtiyaçlarını belirlemek,
 • AİLE EĞİTİMİ
 • ÇEVRESEL DÜZENLEMELER (ERGONOMİ)
 • DİĞER TIBBİ, MEDİKAL VE CERRAHİ (ÖR: KALÇA ÇIKIĞI CERRAHİSİ ÖNCESİ-SONRASI) UYGULAMALARIN DESTEKLENMESİ.